Nieuwe vorm van autodelen: liften van Nijlen naar Bevel!

din 18 okt 2022
Als je met de auto van Bevel naar Nijlen wil, kan je voortaan terecht op drie zogenaamde liftplekken. Daar kunnen passanten die dezelfde richting uit moeten je oppikken. Je moet wel duidelijk maken dat je wil meerijden door een speciale witte winkeltas te dragen met het opschrift 'Bevel rijdt samen'. Alle inwoners kregen zo'n winkeltas in de brievenbus.