Nieuw project van 't ANtWOORD "G100" geeft kansarmen een stem

maa 7 Feb 2022
14% van de Turnhoutenaren leeft in armoede en daarmee doet de stad het slechter dan het Vlaamse gemiddelde van 11%. Armoedeorganisatie T'ANtWOORD heeft daarom samen met 10 andere lokale organisaties een nieuw project opgestart, genaamd G100. De bedoeling is dat 100 kansarme mensen met mekaar in gesprek kunnen gaan om zo ervaringen te delen over het leven in armoede en de gebreken die daarbij horen. Wanneer alle gesprekken zijn afgerond zal 't Antwoord één thema uitlichten dat vaak aan bod kwam, om samen naar oplossingen te zoeken.