Nieuw elektriciteitsnet van Fluvius moet Hoogstraten klaarmaken voor toestroom nieuwe energie

don 8 Jun
Netbedrijf Fluvius is in Hoogstraten bezig met de aanleg van een nieuwe elektriciteitskabel. Die moet de groene stroom, die vanaf eind 2023 wordt opgewekt door een nieuwe windturbine aan de oostzijde van de E19, vervoeren naar het transformatorstation langs de Sint-Lenaartseweg, zo'n 7 km verderop.

Fluvius maakt van de gelegenheid gebruik om nog extra stroomvoorziening voor te bereiden. Het gaat dan o.a. om de voorbereiding van een wamtekrachtcentrale in Meer en snellaadstations langs de E19. Zo wordt de Noorderkempen klaargemaakt voor de energietransitie en behoedt het ook het elektriciteitsnet voor een mogelijke overbelasting.

Fluvius investeert in heel Vlaanderen fors in de versterking van het elektriciteitsnet. Het wil daarmee vermijden dat het net overbelast raakt door verdere elektricificatie met warmtepompen, zonnepanelen, windturbines, snellaadstations ... Want de energietransitie is in volle opmars en daar is het huidige elektriciteitsnet niet klaar voor.

Foto: Fluvius