Natuurpunt reageert opgelucht op vernietiging omgevingsvergunning crossterrein MC Lille

vrij 12 Jan
kindernouw_lille_120124_-_foto_natuurpunt_lille.jpg
Donderdag raakte bekend dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen de omgevingsvergunning voor het motorcrossterrein van MC Lille vernietigd heeft. Dat nadat Natuurpunt en 2 buurtbewoners beroep hadden aangetekend tegen de vergunning. Natuurpunt en de omwonenden reageren dan ook opgelucht met deze uitspraak. Ze hopen dat dit de positieve transitie naar een motorsport met elektrische motoren in gang zet waardoor de geluidsoverlast beperkt wordt.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen besliste dat het niet wettig is om voor motorcross afwijkende geluidsnormen te hanteren dan de algemeen geldende normen. Dit is een belangrijke uitspraak, vindt Natuurpunt. Want geluidsoverlast en de daardoor veroorzaakte hinder voor omwonenden en natuurreservaat Kindernouw was het belangrijkste argument van het beroep.

Transitie elektrische motoren

Bij Natuurpunt begrijpen ze dat iedereen zijn hobby moet kunnen uitoefenen. Maar ze vinden dat de impact daarvan op mens en milieu beperkt moet blijven tot een aanvaardbaar niveau. “Er zou aanvankelijk nog gecrosst mogen worden met motoren met verbrandingsmotor zonder een garantie voor een transitie naar elektrische motoren. Terwijl het ons essentieel lijkt dat de motorsport de transitie maakt naar elektrische motoren. Hierdoor zal niet alleen de geluidshinder dalen maar ook de stikstofdepositie verminderen, ” reageren ze bij Natuurpunt.

Om de hinder tot een aanvaardbaar niveau te beperken, moet een motorcrossterrein volgens de milieuregels op 500 m van een natuurgebied liggen. Ook dat is hier een belangrijk argument. Het natuurreservaat Kindernouw ligt aan de overzijde van de straat en dus veel dichterbij. De Vlaamse Regering, die eerder de vergunning goedkeurde, heeft hier geen rekening mee gehouden.

Foto: Natuurpunt Lille