Mysterie: koelkast op strand De Mosten

vrij 8 Apr 2016
Een opmerkelijke vondst in De Mosten in Meer bij Hoogstraten vanmorgen. Vlak bij de zwemvijver ligt een vergrendelde koelkast in een grote kuil. Wat die daar doet of hoe die daar komt is niet duidelijk. Het stadsbestuur en de uitbaters hopen dat de zaak snel wordt uitgeklaard.