Mol zet nieuwe stap naar eengemaakte Kunstencampus De Zwaan

woe 29 Mar 2023
In Mol zette de gemeenteraad een eerste belangrijke stap in de zoektocht naar een studie- en architectenbureau dat een masterplan moet uitwerken voor de renovatie van gebouwencomplex De Zwaan. Concreet besliste de gemeenteraad over het bestek en de leidraad die vereist zijn om een geschikt studie- en architectenbureau te zoeken. Op termijn wil de gemeente Mol dat beide kunstenacademies op de site een thuisbasis hebben.

De afgelopen weken werd door een dakbedrijf een tijdelijke dakconstructie geplaatst om verdere waterschade aan deze leegstaande gebouwvleugel te voorkomen. Onder druk van de sneeuw zakte het oude tipdak in januari nog deels in.  

Het masterplan dat een studie- en architectenbureau in de toekomst moet klaarstomen zal de volledige site van De Zwaan uitwerken. Dit is een bijzonder complexe opdracht aangezien een deel van de historische site beschermd is. Bedoeling is dat op termijn omstreeks 2027 beide kunstenacademies er onderdak vinden.