Ministers stellen nieuwe bodycam-wetgeving voor

4 maanden geleden
politiebodycam.jpg
Het politiekorps van Mechelen, later met Willebroek en Klein-Brabant erbij, was het eerste om vrij uitgebreid bodycams in te zetten. Die tonen discussies tussen agent en burger of handelingen die gesteld zijn waarover anders vaak grote tegenstellingen zijn in de verklaringen. Ook PV's worden preciezer want de situatie is opgenomen. Maar er was nog geen wet op de bodycams, bijvoorbeeld over de privacy. Daar is nu een mouw aan gepast.

Pionier Mechelen krijgt primeur

De wet geldt vanaf zaterdag en is voorgesteld door de betrokken ministers van Justitie Paul Van Tigchelt (die het belang van rechtszekerheid beklemtoonde) en van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (die wees op het belang van veiligheid voor de politiemensen) in het politiekantoor in Mechelen. Voor de politiezone (met 537 agenten) was burgemeester van Puurs-Sint-Amands Koen Van den Heuvel aanwezig en korpschef Yves Bogaerts, net als politie-inspectdeurs die de werking op het terrein met zo'n camera toonden.

Belangrijkste wetsbepalingen

De betrokkene die gefilmd wordt, moet de politie  in kennis stellen van het feit dat de bodycam geactiveerd wordt. Hiervan kan alleen afgeweken worden, bijvoorbeeld wanneer dit niet haalbaar is door een te grote groep mensen en veel omstaanders of als de interventie hierdoor in het gedrang zou komen. De beelden kunnen wettelijk gezien worden aangewend bij het opstellen van processen-verbaal en als bewijsmateriaal tijdens onderzoeken, tuchtprocedures of processen. Het kan ook bij minderjarigen maar alleen als het echt nodig is.