Milieuorganisaties bundelen krachten voor behoud Open ruimte Mechelen-Noord

vrij 1 Dec
Vier milieuorganisaties bundelen de krachten tot een samenwerking voor het volledig behoud van de groene, open ruimte in Mechelen-Noord. De komende maanden wordt er gewerkt aan een gemeenschappelijke visie om de groengebieden van Het Blauwensteen, Kantvelde en De Vrouwvlietvallei te beschermen.

Er is heel wat bouwbedrijvigheid in Mechelen-Noord met stadsuitbreidings- en infrastructuurprojecten. Waardevolle open ruimte wordt hierdoor ernstig bedreigd. Milieuorganisaties BOS+, Greenpeace, Groene Buffer Mechelen-Noord en Natuurpunt willen voorkomen dat de groene long die zich uitstrekt van Kantvelde tot en met de Vrouwvlietvallei mee wordt ingepalmd. Het gebied herbergt tal van planten- en diersoorten en is essentieel voor het behoud van natuurlijke habitats. Het  groene gebied is ook onontbeerlijk voor de bevordering en instandhouding van de levenskwaliteit van de omwonenden.

Bewustwording

De milieuorganisaties bundelen nu de krachten en gaan zich samen inspannen om het dossier op de agenda te houden. Ze willen bij het brede publiek ook bewustwording en een gevoel van urgentie creëren om één van de laatste stukken groen in Mechelen-Noord te beschermen. Els Van Hove heeft hierover een gesprek met Jorn Van de Velde van Natuurpunt.

Foto: archief RTV