Mensen met Down nemen Het Kunstuur over

din 21 Mar 2023
Als je vandaag Het Kunstuur in Mechelen bezocht, dan werd je aan de balie geholpen door bijzondere medewerkers. Want mensen de Mechelse Sjarabang met het Down-syndroom draaiden mee aan het onthaal en begeleidden bezoekers rond door de tentoonstelling. Het was vandaag dan ook Wereld Down-syndroomdag.