Mechelse moeder over kamperen: "Geen eerlijk systeem."

zon 10 Apr 2016
Nu de inschrijvingsdatum van 12 april nadert, worden meer en meer scholen geconfronteerd met ouders die voor de poort kamperen. In Mechelen alleen al zou het gaan om een 5-tal scholen. Ook aan de Ark in Battel hebben een tiental ouders nu hun tenten opgeslagen. Maar een week voor de schoolpoort kamperen is niet voor iedereen haalbaar. Ouders die dat om praktische redenen niet kunnen, trekken aan de alarmbel.