Mechelen kreeg ruim 50.000 nieuwe bomen in 4 jaar tijd

don 9 Feb 2023
In Mechelen zijn de voorbije 4 jaar 50 708 bomen geplant. De stad ondertekende het Bomencharter en wil tegen eind 2024 voor elke inwoner een boom planten, 87.000 bomen in totaal.

De bomen worden geplant op het hele grondgebied van Mechelen, dus ook in de deelgemeenten en zowel op het openbaar domein als op privéterrein. Bv. in tuinen, straten, parken, bossen… De aanplantingen gebeuren zowel door de stad als door particulieren en instanties zoals Natuurpunt, Agentschap Natuur en Bos, Agentschap Wegen en verkeer, Regionaal Landschap, Provincie Antwerpen en de Bosgroepen.

“We werken met de 3 – 30 – 300 vuistregel voor stadsgroen. Dit houdt in dat vanuit elk huis minstens 3 bomen zichtbaar moeten zijn, dat er op wijkniveau minstens 30% bladerdek aanwezig moet zijn en dat elke Mechelaar op een afstand 300 meter van een park of groene ruimte kan wonen of werken,” aldus schepen Patrick Princen.

Foto: stad Mechelen