Mechelen bespaart op Museum Hof van Busleyden: duurdere tickets en extra sluitingsdag

din 13 Dec 2022
Stad Mechelen heeft nu ook haar begroting voor de cultuursector aangepast. De rode draad: Mechelen wil de groei van de cultuursector niet tegengaan door allerlei subsidies te schrappen. Onder meer kunstorganisaties, socio-culturele verenigingen en koren kunnen dus blijven rekenen op hun toelagen. Verder wordt er meer budget vrijgemaakt voor een noodfonds voor duurzame investeringen en om de UiTPAS verder uit te breiden. In het Museum Hof van Busleyden wordt er dan weer wel bespaard: tickets worden duurder en er komt een extra sluitingsdag vanaf 2024.

Duurdere tickets en dicht op dinsdag

De investeringen die al gepland waren voor de heraanleg van de historische museumtuinen, een nieuwe educatieve ruimte en een meer toegankelijke beiaardtoren worden voortgezet. Maar door de hoge kosten voor energie, bouwmaterialen en de loonindexatie moet de stad wel op andere zaken besparen. Naakte ontslagen zullen er niet vallen, maar er worden wel enkele vacatures geschrapt en twee tijdelijke contracten worden niet verlengd. 

De stad moet ook andere besparingsmaatregelen doorvoeren voor het museum. Vanaf 2024 komt er dan ook een extra sluitingsdag bij op dinsdag en zal de maandelijkse avondopening geschrapt worden. Ook de basisprijs van een ticket wordt geïndexeerd, waardoor je 14 euro voor een ticket zal moeten betalen in plaats van 12 euro. De stad wijst er wel op dat de kansentarieven van kracht blijven.

Ondertussen worden de ramen en de daken van het museum verder gerenoveerd. Ook de totaalrenovatie van het historische hoekhuis Het Schipken staat nog steeds op het programma. In de museumtuinen komt er in 2024 trouwens nog een museumbar met een groot terras bij.

Fonds duurzame investeringen en UitPAS

In tegenstelling tot de besparingen die Mechelen doorvoert voor het Museum Hof van Busleyden, doet de stad wel een extra effort voor de UitPAS en een fonds voor duurzame investeringen. De stad wil voor organisaties de drempel verlagen om met de UitPAS te werken, en daarom wordt vanaf 2023 150.000 euro extra voorzien bovenop het huidige budget van 95.000 euro. De jaren daarna zakt dat extra budget tot 100.000 euro.

Verder wordt er extra geld vrijgemaakt voor een noodfonds voor duurzame investeringen. Cultuur-, jeugd- en sportverenigingen kunnen vanaf 2023 een beroep doen op een éénmalige financiële boost die moet helpen om energiezuinige maatregelen door te voeren en gebouwen te optimaliseen. Hiervoor stelt de stad 150.000 euro beschikbaar. Alle partners kunnen een dossier indienen en een jury van experten zal dan beslissen over de aanvragen. Straks meer in RTV Vandaag.

Foto: archiefbeeld