Partnerartikel

Maar weinig 60-plussers bereiden zich voor op het ouder worden

din 11 Apr 2023
60-plussers kijken steeds negatiever aan tegen het ouder worden, maar bereiden zich desondanks nog niet voor op de toekomst. Dat blijkt uit onderzoek van de Koning Boudewijnstichting (KBS). De stichting voerde het onderzoek al voor een derde keer uit onder niet-hulpbehoevende 60- tot 84-jarigen.

Waar in 2017 ‘slechts’ 32% negatief tot zeer negatief was over het ouder worden, is dit percentage in 2022 gegroeid tot 41%. Deze uitkomst staat lijnrecht op de beperkte voorbereidingen die getroffen worden voor een toekomst waarin mogelijk meer hulp nodig is. Het aantal 60-plussers dat zich niet voorbereidt op de toekomst is ook gegroeid: van 37% in 2017 naar 42% in 2022. Enkel een hoog risico op gezondheidsproblemen of een hulpbehoevend persoon in de omgeving zorgt ervoor dat men gaat nadenken over toekomstige (zorg)behoeften, zoals een traplift of mantelzorg.

Financiën

Ook als het gaat om financiën schetst het onderzoek van de KBS een zorgelijk beeld. Allereerst geeft ruim 30% van de 60-plussers aan dat zij momenteel al moeilijk rondkomen. Daar komt bij dat slechts 36% van de ondervraagden verwacht dat zij financieel voldoende voorbereid zijn op een lang leven. De verschillende subsidiemogelijkheden, zoals die van het VAPH en de Vlaamse overheid, kunnen hulpbehoevenden ondersteunen bij verschillende werken die de eigen woning (weer) toegankelijk maken. 60-plussers (met bestaande gezondheidsproblemen) kunnen bijvoorbeeld luisterhulpmiddelen, handgrepen en/of een traplift met subsidie aanschaffen.
 

Maximale zelfstandigheid

Een alternatief voor thuis blijven wonen en het aanpassen van de woning is verhuizen naar een woonzorgcentrum. Ruim 38% van de 60-plussers heeft echter een negatief beeld van woonzorgcentra. De meerderheid blijft het liefst thuis of in de eigen omgeving wonen. Los van de keuze tussen verhuizen of thuis blijven wonen, vindt de meerderheid het behoud van maximale zelfstandigheid en een thuisgevoel belangrijk.
 

Voorbereiden op de oude dag

Daar komt bij dat hoe ouder iemand wordt, hoe lager de bereidheid is om te verhuizen. Het belangrijkste signaal vanuit het onderzoek is dan ook dat 60-plussers er goed aan doen om zich wél voor te bereiden op de oude dag. Door alvast in gesprek te gaan met de omgeving over bijvoorbeeld de organisatie van zorg én door tijdig na te denken over verhuizen of het aanpassen van de woning. En hoe deze keuzes bekostigd kunnen worden.