Leerlingen planten 6000 bomen in het Prinsenpark

woe 15 Nov
175 leerlingen uit de Antwerpse Kempen geven in het Prinsenpark in Retie het officiële startschot van het Antwerpse plantseizoen. Met de aanplant van meer dan 130.000 boompjeswordt dit het meest ambitieuze plantseizoen voor de provincie en de Bosgroepen.

Het Prinsenpark in Retie krijgt er 6000 bomen bij. Ze komen op een oppervlakte van 2,4 ha. De leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar van de basisscholen in Retie, Kasterlee, Mol en Dessel komen de bomen met veel enthousiasme planten. 

“Dankzij deze plantactie is het provinciaal Groendomein Prinsenpark weer een bos rijker,” zegt Mireille Colson, gedeputeerde voor Groen- en Recreatiedomeinen. “Het domein van 215 ha vormt met haar bossen, weilanden, waterpartijen en heidegebiedjes een groene parel in de Kempen. Het nieuwe bos geeft bezoekers nog meer zuurstof en ruimte om te ontspannen.”

Ambitieuze doelstelling

“De aanplant kadert in de ambitieuze doelstelling van de provincie om 150 ha te bebossen tegen 2024”, verduidelijkt Jan De Haes, gedeputeerde voor Milieu en Natuur. “Om deze doelstelling te bereiken, zetten we alles op alles. We gaan actief op zoek naar interessante gronden om te bebossen, maken bestaande gronden vrij en indien nodig kopen we als provincie ook zelf gronden aan. Met meer dan 60 ha op de teller om dit seizoen te bebossen leggen we de lat hoog voor onszelf en de Antwerpse Bosgroepen. Ter vergelijking: vorig jaar bebosten we al een mooie 30 ha, nu gaan we dus voor het dubbele.”

Het bos zal vooral bestaan uit winter- en zomereik, zwarte els, winterlinde, haagbeuk en boskers. En voor de bosrand werd gekozen voor een variatie aan struiken zoals meidoorn, sleedoorn, hazelaar en lijsterbes. Zo vinden verschillende insecten, vogels en zelfs kleine zoogdieren hier voedsel en een schuilplaats.

Foto: Provincie Antwerpen – Dieter Daniëls