Lange wachttijden in Postel door kilometerheffing

vrij 1 Apr 2016
Ter hoogte van de grensovergang in Mol-Postel draaide het verkeer vandaag helemaal in de soep, en dat had alles te maken met de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens. Wie vanuit Nederland ons land wilde binnenrijden, moest aanschuiven. Vrachtwagenchauffeurs wilden op de voormalige douaneparking in allerijl nog een toestel kopen dat de gereden kilometers registreert, maar dat duurde een stuk langer dan verwacht.