Kardinaal plant appelboom in tuin: "Gemeenschappelijke zorg voor deze aarde"

maa 22 mei 2023
In de tuin van het Aartsbisschoppelijk Paleis in Mechelen heeft kardinaal Jozef De Kesel samen met het stads- en provinciebestuur een Laudato Si'-boom geplant. Laudato Si' is een encycliek van paus Franciscus waarin hij iedereen oproept om voor de aarde te zorgen.

De boomplanting is de start van de Ecokerk-campagne "Genees de aarde en alles wat ademt en leeft". De campagne roept op om de biodiversiteit te beschermen en te herstellen. Inspiratie voor de campagne werd gehaald bij paus Franciscus n diens encycliek Laudato Si', dat hij 8 jaar geleden schreef. Daarin vroeg de kerkelijke leider om met 'respect en eerbied om te gaan met onze aarde en de armen'.

De boom is geplant in de tuin van het aartsbisschoppelijke paleis. Op de plek waar eeuwen geleden de boomgaard lag van de aanpalende refugie van Tongerlo (nu Manufactuur De Wit).  Als een van de grootste groene longen binnen de Mechelse stadsring is deze tuin sinds de herinrichting een publiek toegankelijke stilteplek in de stad.