Hinder door werken aan Bouwelse Steenweg in Herenthout

don 22 Sep 2022
De volgende weken wordt gewerkt aan het kruispunt Bouwelse Steenweg-Mikhoeve-Gelderstraat in Herenthout. Er worden kabel- en sleufwerken uitgevoerd voor de nieuwe verkaveling in Mikhoeve. Daarom geldt er tot en met vrijdag 21 oktober beurtelings verkeer op het volledige kruispunt Bouwelse Steenweg-Mikhoeve-Gelderstraat. Het verkeer wordt er geregeld met verkeerslichten. Dat kan voor zware hinder zorgen.

Foto: Gemeente Herenthout