Hilde Crevits opent nieuwe woning Klaverveld 5 en woonerf Mezenhof in zorgvoorziening Het GielsBos

vrij 15 Sep
Minister van Welzijn Hilde Crevits kwam gisteren langs in het Gielsbos om de nieuwe woning Klaverveld 5 en het woonerf Mezenhof in Gierle plechtig te openen samen met de directeur van Gierlebos, Pol Vanden Weygaert, en Kathleen Helsen, voorzitter van Het GielsBos. Klaverveld 5 is gebouwd voor personen met ernstige tot diepe verstandelijke beperking en ernstige gedrags- en emotionele stoornissen. Een doelgroep met complexe zorgnoden, waarvoor het steeds moeilijker wordt om voldoende medewerkers te vinden en te houden.

In Klaverveld 5 zullen acht bewoners verblijven. Ze zullen begeleid worden door een team van enthousiaste begeleiders. 

Hilde Crevits, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “De vooruitstrevende infrastructuur van Het GielsBos, die volledig afgestemd is op de noden van de bewoners, moet voor de bewoners én alle medewerkers een echte thuis vormen. Een thuis waar mensen de beste zorg kunnen krijgen en waar ook de medewerkers zich goed kunnen voelen. We hebben hier met de Vlaamse regering dan ook vol overtuiging mee in geïnvesteerd.”

Het woonconcept van Het GielsBos wordt door VIPA - Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden - als een vernieuwend modelproject bestempeld en geniet internationale uitstraling. De woningen van de hand van architecten DierendonckBlancke werden bekroond met de prijs van de architectuur van de provincie West-Vlaanderen. Architecten uit binnen- en buitenland komen dan ook geregeld op bezoek in Het GielsBos ter inspiratie.

Pol Vanden Weygaert , algemeen directeur van Het GielsBos: “Een project waar we lang op hebben moeten wachten, maar deze woning oogt erg fraai. De wondere wereld van wonen, werken en feesten komt samen in Klaverveld!”

 

Openingsfeest woonerf Mezenhof

De bewoners en medewerkers van woonerf Mezenhof verhuisden al in volle coronaperiode naar hun nieuwe woning. Zij verdienden gisteren hun langverwachte, maar spetterende openingsfeest. In woonerf Mezenhof wonen 49 bewoners in 5 woningen. Samen met hun begeleiders zijn ze al een tijd helemaal thuis in hun woning. Gezien corona moesten zij geduldig wachten op hun openingsfeest. 

 

Bezoek Klaverveld 5

Tussen al het feestgedruis door was ook een bezoekje aan onze nieuwe woning Klaverveld 5 mogelijk. Leefgroep Mezenhof 2 gunde iedereen een blik achter de schermen van het leven zoals het bij hen is.

Kathleen Helsen, voorzitter van Het GielsBos: “Goed zorgen voor elkaar, is een kerntaak van Het GielsBos. We slagen daar in op een vernieuwende manier met nieuwe, duurzame woningen. Deze opening is een belangrijke stap in het masterplan wonen: de verouderde woningen worden afgebroken en heropgebouwd volgens de hedendaagse normen. Het GielsBos is nog meer klaar voor de toekomst.”

 

Foto's: GielsBos