Heraanleg kruispunten Turnhoutsebaan met Kapellestraat en Postelarenweg in Mol

vrij 31 Mar
De werken voor het verkeersveiliger maken van de kruispunten van de Turnhoutsebaan (N18) met de Kapellestraat en Postelarenweg in Mol starten in de zomer na het bouwverlof. In een eerste fase verplaatsen en vernieuwen de nutsmaatschappijen alle nutsleidingen. Begin 2024 start de effectieve heraanleg.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse overheid plant een volledige herinrichting van de kruispunten van de Turnhoutsebaan (N18) met de Kapellestraat en de Postelarenweg in Mol. Deze werken verlopen in nauwe samenwerking met het gemeentebestuur. Bij de heraanleg is de veiligheid van fietsers prioriteit. Daarom wordt het volledige kruispuntencomplex uitgerust met verkeerslichten.

Drie fases

Begin augustus beginnen de werken om de werfzone bouwrijp te maken. In de projectzone tussen de Postelarenweg en de Violettenstraat wordt de nieuwe rooilijn uitgezet. Vervolgens verwijdert de aannemer alle obstakels op het openbaar domein (brievenbussen, omheiningen, hagen, struiken,…).  

De nutsmaatschappijen gaan vanaf eind augustus aan de slag om alle kabels en leidingen te vernieuwen en te verplaatsen. Dat moet aan beide kanten van de weg gebeuren. Tegen het einde van het jaar is deze voorbereidende fase afgerond. 

Na de winterperiode starten de effectieve werken voor de heraanleg van beide kruispunten met één verkeerslichtenregeling. 

Foto: gemeente Mol