Groen licht voor heraanleg Zilvermeerlaan aan ingang recreatiedomein

vrij 2 Dec 2022
Het college van burgemeester en schepenen in Mol heeft het licht op groen gezet voor de heraanleg van de Zilvermeerlaan ter hoogte van het recreatiedomein Zilvermeer. De werken omvatten een volledige heraanleg van de Zilvermeerlaan over een afstand van zo’n 120 meter. In het midden moet er een verkeersplateau komen met een brede oversteekplaats voor voetgangers en fietsers. Uiteindelijk zal de deputatie van de provincie Antwerpen beslissen over de vergunning.

Naast een brede oversteekplaats, zijn er ook bushaltes met verhoogde perrons voorzien in de plannen. Verder moet er ook een Hoppinpunt komen. Over het algemeen zouden de asverschuivingen de snelheid van het doorgaand verkeer moeten verlagen.

Geen bezwaarschriften

Het openbaar onderzoek naar het project liep van 27 oktober tot en met 25 november, maar er kwamen geen bezwaarschriften binnen. Vanuit het schepencollege volgt er dus ook een gunstig advies. Het project moet de toegang van het Zilvermeer veiliger en meer herkenbaar maken. Het is nu aan de provincie om te beslissen of de vergunning er komt.

Foto: archiefbeeld