Omelette ijvert voor toekomstgerichte, duurzame eiproductie

don 18 Apr
© Koen Fasseur voor provincie Antwerpen

Proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel werkt samen met 10 projectpartners uit België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Zwitserland aan een duurzame eiproductie. Ze bundelen hun krachten in het Interreg Noordwest-Europaproject ‘Omelette’.

Omelette wil een toekomstgerichte, duurzame en veerkrachtige eiproductie in Noordwest-Europa stimuleren. Proefbedrijf Pluimveehouderij werkt samen met tien partners aan regionale en Europese uitdagingen en noden waarbij langleefbaarheid van hennen met verzekerde diergezondheid en dierenwelzijn centraal staat.

Dat gebeurt via onderzoek naar makkelijk toepasbare innovaties, het gebruik van digitale en manuele opvolgingstechnieken voor individueel gedrag en groepsgedrag van hennen én door goede communicatie en voorlichting.

Leghennen 24/7 monitoren

In de praktijk zullen bestaande technieken en maatregelen geoptimaliseerd worden om langleefbaarheid te stimuleren, rekening houdend met lokale noden. Samenwerking en kennisuitwisseling zijn hierbij cruciaal. Het project zal onder andere focussen op verlichting, verschillende rassen, stalverrijking, calciumoptimalisatie via het voeder, hengedrag, huisvestigingssystemen en in ovo selectie van vrouwelijke embryo’s.

De opgedane kennis en technieken worden samen met alle partners, geïntegreerd in een grensoverschrijdend Langleefbaarheid Actie Plan. Dit plan, met ondersteuning van impactanalyses, wordt gedemonstreerd op verschillende pilootbedrijven verspreid over België, Nederland en Frankrijk.

Bewustmaking creëren

Interreg Omelette wil de kloof tussen boeren en lokale overheden en tussen boeren en consumenten verkleinen. Via demonstraties op pilootlocaties worden lokale ambtenaren en consumenten geïnformeerd over de origine van een ei, over uitdagingen waar de sector mee te maken krijgt, aangevuld met informatie over alle inspanningen die de sector al leverde tot hiertoe. De projectpartners willen zo tot een verhoogde bewustmaking komen en de dialoog over eiproductie en -consumptie stimuleren.