Gemeenteraad Beerse keurt selectieleidraad voor ontwerp en realisatie van dienstverleningscentrum goed

vrij 22 Dec
De gemeenteraad van Beerse heeft unaniem een plaatsingsprocedure en selectieleidraad goedgekeurd voor het nieuwe dienstverleningscentrum. Zo wordt de weg vrijgemaakt voor het ontwerp en de realisatie ervan. Geïnteresseerde opdrachtnemers kunnen zich kandidaat stellen.

Op 28 april 2023 gingen alle politieke partijen van Beerse akkoord om verdere stappen te zetten in de realisatie van een dienstverleningscentrum op de site Bisschopslaan 56. Tijdens de gemeenteraad van 24 mei werd een gezamenlijke engagementsverklaring ondertekend. Die moet garanderen dat ook na de verkiezingen in oktober 2024 verder gewerkt kan worden aan het nieuwe dienstverleningscentrum.

Volgende fase

De stuurgroep heeft ondertussen niet stilgezeten. Op de gemeenteraad van donderdag 21 december werd de plaatsingsprocedure en selectieleidraad voor het dienstverleningscentrum (Bisschopslaan 56) en private ontwikkeling (Heilaarstraat 6 / Peerdekensstraat 22) goedgekeurd. 

Geïnteresseerde opdrachtnemers kunnen zich kandidaat stellen om het dienstverleningscentrum te ontwerpen en te bouwen op de locatie van het oude gemeentehuis. Daarnaast zal de opdrachtnemer de site Heilaarstraat 6 (burgerzaken, Vaart, bib) en Peerdekensstraat 22 (oude gemeentelijke magazijnen) ontwikkelen, uiteraard pas nadat de diensten die nu in Heilaarstraat 6 zijn gehuisvest, verhuisd zijn naar hun nieuwe locatie.

Projectpagina

Het lokaal bestuur opent een projectpagina op de gemeentelijke website. Alle inwoners kunnen er de voortgang van het project volgen. De pagina biedt naast algemene informatie ook antwoorden op veelgestelde vragen. 

Foto: archief RTV