Gemeenten sluiting dading met aannemer over fietspad tussen Kessel en Berlaar

woe 8 Mar 2023
De gemeentes Nijlen en Berlaar hebben een dading gesloten met de aannemer van het fietspad langs de Berlaarsesteenweg tussen Kessel en Berlaar. Al enkele maanden na de voorlopige oplevering vertoonde het fietspad gebreken. Daarop ontstond een jarenlange discussie tussen de aannemer en de gemeenten over de verantwoordelijkheid.

Het betonnen fietspad dat van Berlaar naar Kessel (Nijlen) loopt vertoont gebreken. Na een discussie met de aannemer is er nu een dading gesloten.

Het nieuwe fietspad langs de Berlaarsesteenweg tussen Kessel en Berlaar werd in augustus 2018 voorlopig opgeleverd. Enkele maanden later werden er al enkele gebreken vastgesteld. Zo waren er verkleuringen en het bovenvlak vertoonde oneffenheden en er kwamen kleine stukken los. De oorzaak was niet meteen duidelijk. Er volgde een discussie met de aannemer over de verantwoordelijkheid.

Waarborg

Om de schade te beperken, werd aangeraden om een beschermlaag aan te brengen. De aannemer wilde de gemeenten voor de kosten laten opdraaien, maar die gingen daar niet op in en gaven ook de waarborg niet vrij. De aannemer spande daarop een proces aan tegen de gemeenten. Maar uiteindelijk werd nu beslist om tot een onderlinge overeenkomst te komen. 

Daarin staat dat de aannemer de beschermlaag op zijn kosten aanbrengt. De gemeente zal daarna de borg vrijgeven. De aannemer blijft ook de volgende 10 jaar nog de aansprakelijk voor bijkomende gebreken. 

Foto: archiefbeeld