Geen vergunning voor Spar en Gamma langs Turnhoutsebaan in Mol

din 14 Nov
Mol levert geen vergunning voor het bouwen van twee grote winkelpanden langs de Turnhoutsebaan. Een projectontwikkelaar wil langs de Turnhoutsebaan een Spar en een Gamma optrekken. De sloop van de bestaande gebouwen en de nieuwbouw met parking en bijbehorende toegangswegen werd door de gemeente negatief beoordeeld. Mol vindt het project te grootschalig. Ook ligt het dicht bij een druk kruispunt.

Ter hoogte van het fiets- en wandelpad naar de Grotstraat, langs de Turnhoutsebaan 230-236 wil een projectontwikkelaar een Spar en Gamma bouwen. Naast de nieuwbouw met commerciële ruimtes voorzien de plannen de aanleg van een parking met bijhorende toegangswegen. Om de gebouwen en de parking te realiseren, moesten er meerdere bomen gekapt worden en een gedeelte van de percelen volledig ontbost. De gemeente vindt samengevat het project ook te grootschalig. Het gemeentebestuur beoordeelt de aanvraag negatief en verleent geen omgevingsvergunning. Tijdens het openbaar onderzoek liepen ook al 11 bezwaarschriften binnen. 

Het perceel is bovendien gelegen aan een druk kruispunt waarbij het is niet aangeraden is  om bijkomende drukbezochte handelszaken aan het kruispunt te laten ontsluiten. Hierdoor kreeg het project ongunstig advies van het Agentschap Wegen en Verkeer als wegbeheerder. De effecten op mobiliteit werden door de aanvrager onvoldoende onderzocht via een uitgewerkte mobiliteitsstudie. Daarom gaf ook de eigen verkeersdienst een negatief advies. 

 

Foto's: archief gemeente Mol