Geelse liberalen en onafhankelijken stellen met 'Durf' nieuw politiek project voor

din 2 Jan
open_vld_geel_2024_rtv.01jpg.jpg
In 2024 trekken de Geelse liberalen samen met onafhankelijken en betrokken Gelenaars met een nieuw project naar de gemeentelijke verkiezingen van 2024. In de Sport stelde de partij haar nieuwe Geels project en bijhorend nieuwe logo voor. ‘DURF’ zo heet de nieuwe partij. Een nieuwe visie, een lokale focus, en de belofte van een beter Geel staan centraal in dit ambitieuze initiatief, zo stelt de nieuwe partij.

Lokale verankering en nieuwe naam

Op 13 oktober kiest de Gelenaar een nieuwe gemeenteraad. En daarbij zullen de Geelse liberalen samen met onafhankelijken en betrokken Gelenaars niet langer te vinden zijn onder de naam Open VLD, wel onder de partijnaam DURF. De inhoud en de inwoners van Geel staan nog meer dan ooit centraal. Het logo bestaat niet voor niks uit een onderstreepte gele U die centraal staat. Door de lokale naam plaatsen ze de inhoud over de  stad opnieuw centraal meent partijgenoot Gareth Van der Velde. Deze verbredingsoperatie bouwt voort op het pad dat in 2018 werd ingeslagen, waarbij onafhankelijken onder de paraplu van Open VLD konden opkomen. DURF streeft naar een actieve betrokkenheid van alle Gelenaars in het politieke proces en wil daarmee elke Gelenaar verwelkomen. 

De partij heeft de afgelopen 6 jaar vanuit de oppositie op constructieve wijze geprobeerd het beleid te beïnvloeden, soms met succes, maar ook vaak zonder gehoor bij de meerderheid. Na 12 jaar dit bestuur snakt de Gelenaar naar een nieuw bestuur, meent de partij. “In 2024 biedt DURF een heldere keuze aan de Geelse bevolking: blijft Geel ter plaatse trappelen of kiest de Gelenaar voor het een ambitieus, doortastend, transparant en efficiënt beleid van DURF. De bal ligt in het kamp van de Gelenaar,” besluit partijgenoot Myriam Smets.  

Foto: RTV