Celanese wil productiefaciliteit in Mechelen sluiten: 220 jobs bedreigd

don 29 Feb
© RTV

Celanese Corporation, een wereldspeler in chemie en gespecialiseerde materialen, wil haar productiefaciliteit voor gespecialiseerde materialen in Mechelen sluiten. Daardoor zouden 220 werknemers hun job verliezen.

Celanese nam in november 2022 de productiefaciliteit voor gespecialiseerde materialen in Mechelen over van DuPont Mobility & Materials. Vandaag wordt aan de ondernemersraad en werknemers bekend gemaakt dat het bedrijf de productiefaciliteit in Mechelen wil sluiten. Dat is het resultaat van een strategische analyse en evaluatie. Daaruit blijkt dat de site in Mechelen economisch niet rendabel is. Het machinepark is verouderd en te duur om te vervangen. Het bedrijf zou de site dan ook moeten aankopen, terwijl die nu geleasd wordt. Bovendien is de loonkost ook erg hoog, een stuk hoger dan op de andere sites van Celanese.

Het bedrijf is zich bewust van de impact die de sluiting zal hebben op de werknemers en de lokale gemeenschap. Celanese zet zich volledig in om een sociaal aanvaardbare oplossing te vinden voor de mogelijk getroffen werknemers.

- Erik Lamers, sitedirecteur bij Mechelen

Bij Celanese in Mechelen werken zo'n 250 mensen. 220 productiemedewerkers verliezen hun job, alleen enkele administratieve jobs blijven behouden.

Afhankelijk van de uitkomst van het informatie- en consultatieproces met de vakbonden wil het bedrijf alle productieactiviteiten in Mechelen tegen eind september 2024 beëindigen. Klanten die momenteel de in Mechelen geproduceerde producten afnemen, worden daarna beleverd vanuit andere productiesites van Celanese in de wereld. In Mechelen worden o.a.grondstoffen en onderdelen van bv batterijen en harde plastics gemaakt.