DIFTAR-tarieven voor huisvuil stijgen

maa 5 Dec 2022
De gemeenten in het werkingsgebied van IVAREM krijgen januari komend jaar nieuwe DIFTAR-tarieven voor huisvuil. Het tarief voor de huisvuilophaling stijgt in de gemeenten Duffel, Lier, Willebroek, Berlaar, Putte en Bonheiden. De hoge inflatie en de verhoging van de transport- en personeelskosten doet de prijzen stijgen, klinkt het. Alle betrokken gemeenten keuren deze maand de tariefaanpassing al dan niet goed tijdens de gemeenteraad.

De gemeenten zijn overeengekomen om de variabele tarieven voor huisvuil gedeeltelijk te indexeren. De vaste afvalbelasting van 49 euro blijft ongewijzigd. Het is een moeilijke beslissing maar ze is nodig om het afvalbeheer betaalbaar te houden, luidt het. Maar een goede sorteerder kan de impact hiervan op zijn factuur beperken. Burgers met veel huisvuil betalen iets meer terwijl goede sorteerders met minder huisvuil net worden beloond, beklemtoont IVAREM-voorzitter Koen Anciaux. 

Hogere kosten door inflatie

De variabele tarieven voor huisvuil in containers, die aan de inwoners van de DIFTAR-gemeenten worden aangerekend, werden de laatste jaren niet meer aangepast terwijl de kosten ondertussen sterk gestegen zijn. 

Het voorstel tot tariefaanpassing kan als volgt worden samengevat: voor de ophaling van huisvuil wordt het tarief 0,30 euro per kg huisvuil. Per aanbieding zal het tarief 0,94 euro bedragen voor een kleine huisvuilcontainer (40 L) en 1,61 euro voor een standaard 140 L-container. Piekzakken kosten vanaf dan 3,53 euro per stuk. Voor huisvuil dat je naar de ondergrondse containers brengt zal er in de betrokken gemeenten een corresponderende prijsaanpassing zijn. Voor de recyclageparken worden er geen tariefwijzigingen doorgevoerd. 

Foto: archief