Detentiehuis Olen: verkoop woonzorgcentrum De Sterrewijzer wellicht dit jaar

din 7 Nov
In Olen is het voormalig woonzorgcentrum De Sterrewijzer dan toch geschikt bevonden als detentiehuis. Daar was voor de zomer nog onduidelijkheid rond, zo weet GVA. Het gebouw heeft nog aanpassingswerken nodig. Verder is het de bedoeling om de verkoopakte van het complex nog dit jaar te verlijden. Wanneer het gebouw dan concreet kan in gebruik genomen worden, is nog niet duidelijk.

Voormalig minister van Justitie Van Quickenborne maakte eind vorig jaar zijn plannen bekend om in het leegstaand woonzorgcentrum een detentiehuis onder te brengen. Een vijftigtal personen die een korte straf uitzitten van maximaal drie jaar kunnen er wonen in afwachting van hun vrijlating. De plannen van de minister botsten lokaal op flink wat tegenstand.

De verkoop van het gebouw leek aanvankelijk in orde maar tijdens de grote vakantie raakte bekend dat de Regie der Gebouwen, in samenspraak met de verkopers, bijkomende studies had gevraagd om de staat van het gebouw te bepalen. Tegenstanders van de plannen hoopten dat hiermee zou uitwijzen dat het gebouw ongeschikt zou zijn. Maar dat bleek dus niet het geval. Woensdag wordt de stand van zaken in dit dossier opnieuw besproken tijdens de gemeenteraad.

Foto: RTV