De Vleeshalle en VAWI bundelen krachten voor duurzame leveringen in Mechelen

vrij 3 Nov
De Vleeshalle in Mechelen wil haar goederen op een duurzame manier laten leveren. Het gaat daarvoor een samenwerking aan met toeleverancier VAWI. Ze ondertekenden het Convenant Duurzame Stedelijke Belevering van de stad. Dat streeft naar een zero emissie belevering van de Mechelse binnenstad tegen 2030.

“Met het Convenant Duurzame Stedelijke Belevering streeft de stad naar een duurzame goederenbelevering zonder aan efficiëntie voor de handelaars in te boeten,” stelt schepen van mobiliteit Pia Indigne. “Concreet willen we minder gereden kilometers, minder uitstoot en meer bundeling van goederen. VAWI en de Vleeshalle kunnen hier substantieel aan bijdragen.”

Veel inspanningen

De samenwerking tussen De Vleeshalle en VAWI komt niet uit de lucht gevallen. Beide ondernemingen doen al heel wat inspanningen om duurzamer en ecologischer te werk te gaan.  

“De Vleeshalle toont in haar dagelijkse werking aan dat duurzaamheid, een gezonde onderneming runnen en toekomstvisie hand in hand kunnen gaan,“ zegt Arjanne Gilbert, manager van de Vleeshalle. „Getuige daarvan is het label duurzaam ondernemen dat wij dit jaar van VOKA mochten ontvangen. Onze leveringen bundelen en verduurzamen en onze toetreding tot het convenant is voor ons een nieuwe belangrijke stap.“
 
Emiel Denteneer, salesmanager bij VAWI: „Als groothandel gespecialiseerd in de belevering van horeca, organisaties en bedrijven willen wij inzetten op duurzame logistiek, maar het handhaven van onze concurrentiepositie is uiteraard ook erg belangrijk. Door bijvoorbeeld volledig zelf in onze elektriciteit te voorzien of software in te schakelen die onze beleveringen in real time optimaliseert, zetten we hier al op in. Het ondertekenen van het convenant sluit hier perfect bij aan.“  

Foto: stad Mechelen