6u10

Wzc Nethehof krijgt coronauitbraak stilaan onder controle

De toestand in woonzorgcentrum Nethehof in Balen-Wezel stabiliseert stilaan sinds de uitbraak van het coronavirus vorige week. Er komen geen grote aantallen besmettingen meer bij.

Er zijn ondertussen al wel zes bewoners overleden. En momenteel hebben 81 bewoners positief getest op covid-19. De meeste bewoners vertonen geen of lichte symptomen.

Er is nog wel uitval bij het personeel, waar 26 mensen besmet zijn. Dit wordt zo goed mogelijk opgevangen met ondersteuning vanuit de Armonea-groep in de regio, thuisverpleging en Rode Kruis-vrijwilligers.

Ondersteuning

Ook arbeiders van de gemeente hebben deze week logistieke hulp geboden bij het verhuizen van de inboedel van besmette bewoners naar de speciale geïsoleerde afdeling.

Daarnaast is er ook ondersteuning vanuit het ziekenhuis van Mol en de regionale eerstelijnszone zorg bij o.a. de inrichting van de geïsoleerde afdeling. Er is ook oog voor de mentale begeleiding van personeel en bewoners.