19u08

Willebroek wil tegen 2024 10.500 extra bomen aanplanten

Willebroek ondertekent het Vlaamse Bomencharter, een collectieve en symbolische actie tegen de klimaatopwarming. De gemeente engageert zich zo om tegen het einde van 2024 zo’n 10.500 extra bomen aan te planten. Het Bomencharter vormt een belangrijk onderdeel van het burgemeestersconvenant 2030 dat de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen nastreeft. Bomen halen immers CO2 uit de atmosfeer en pompen opnieuw zuurstof de lucht in. Bovendien bieden ze bescherming tegen hitte, droogte en overstromingen en zorgen ze voor een betere luchtkwaliteit, vormen een lawaaibuffer en bevorderen de biodiversiteit.