8u13

Wijk Straal in Olmen krijgt nieuwe riolering en nieuw wegdek

Maandag start in Olmen (Balen) de aanleg van nieuwe riolering in de wijk Straal. De Oude Brugstraat, Zandvlietstraat, Toriaweg, Kuierveer, Vloedbeemdenstraat, Straal, Straalheide, Sint-Anneke en Langenberg krijgen een gescheiden rioleringsstelsel. Er wordt meteen ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om een nieuw wegdek aan te leggen.

Het project kost meer dan 5 miljoen euro, gesubsidieerd door de Vlaamse Milieumaatschappij. Daarom moet het rioleringsproject voldoen aan een aantal voorwaarden: Er moeten open grachten blijven en afval- en regenwater moeten van elkaar gescheiden blijven.

De werken zullen ongeveer een jaar duren. Ze verlopen in verschillende fases.