20u50

Welke Mechelaars willen laadsysteem voor auto's aan hun woning ?

Mechelen is op zoek naar inwoners die een laadpaal voor een elektrische wagen aan hun gevel willen monteren. Zo'n paal kan gedeeld worden door een aantal buurtbewoners, de stad neemt de aankoop- en installatiekosten op zich. Het grote voordeel is dat de paal op hoogte hangt, de oplaadkabel slingert dus niet op het voetpad of de rijbaan.

Lupys is een laadpaal die tegen de voorgevel van rijwoningen wordt gemonteerd. In tegenstelling tot andere laadpalen, ligt de oplaadkabel dus niet op de rijbaan of het voetpad. Het doel is om in de teststraten telkens een groep bewoners te vinden die samen gebruik maken van de laadpaal die bij één van hen tegen de gevel staat.

Het laadpunt van LUPYS wordt aangesloten op de meterkast van de woning. “Als incentive nemen we voor dit project de aankoop- en installatiekosten op ons. De gebruikers betalen enkel de elektriciteitskosten voor het laden van de wagen”, aldus nog burgemeester Vandersmissen. Van één laadpaal kunnen meerdere wagens gebruikmaken. Een app regelt de kostenverdeling en afspraken