3u46

Vuurwerktoerisme: al zo’n 300 verkeersboetes uitgeschreven in Baarle-Hertog

Politie Regio Turnhout voerde de afgelopen dagen en weken controles in Baarle-Hertog om na te gaan of de tijdelijke verkeersmaatregels worden nageleefd. Die voerde het gemeentebestuur van de Belgische enclavegemeente midden oktober al in om de verkeersdrukte die gepaard gaat met de vuurwerkverkoop in goede banen te leiden. Tot nu toe schreven de agenten van Politie Regio Turnhout al zo’n 300 verkeersboetes uit. De vuurwerkhandelaars zelf werden ook gecontroleerd, maar daar werden geen inbreuken vastgesteld.

300 verkeersboetes

In Baarle-Hertog geldt sinds midden oktober enkelrichting in enkele straten waar de vuurwerkwinkels gevestigd zijn. Verder geldt er ook een gedeeltelijk parkeerverbod in bepaalde straten. Maar die verkeersmaatregelen worden weinig of niet gerespecteerd, merkte het gemeentebestuur al. 

Politie Regio Turnhout trok de afgelopen dagen en weken naar Baarle-Hertog om er de naleving van die verkeersregels te controleren. Tot nu toe schreef de politie al zo’n 300 boetes uit, vooral voor foutparkeren en het negeren van het eenrichtingsverkeer. Ook de komende dagen zal de politie nog strikt controleren in de Belgische enclavegemeente.

Geen inbreuken

Niet alleen de klanten van de vuurwerkwinkels werden gecontroleerd, maar ook de handelaars kregen de politie en de dienst Springstoffen van de Federale Overheidsdienst Economie over de vloer. Tijdens die controles werd vooral nagegaan of de handelaars niet meer vuurwerk hadden opgeslagen dan toegelaten. Alle vuurwerkwinkels in Baarle-Hertog werden gecontroleerd, maar bij geen enkele handelaar werden inbreuken vastgesteld. 

Ook een vuurwerkwinkel in Vosselaar kreeg bezoek van de politie en de dienst Springstoffen, maar ook die handelaar was met alles in regel.

Foto: RTV