7u29
woensdag 18 mei
24°C
94 km

Voortaan GAS-boete bij bepaalde parkeerinbreuken

Vanaf 1 maart 2022 zullen bepaalde parkeerinbreuken in Mol ook beboet worden met een GAS-boete. De processen-verbaal worden nog steeds opgesteld door de politie, maar worden daarna niet meer naar het parket gestuurd, maar de sactionerend GAS-ambtenaar. De boetes bedragen, afhankelijk van de overtreding, 58 of 116 euro.

Om te starten met de nieuwe werkwijze moet er een protocolakkoord afgesloten worden procureur des Konings. De Molse gemeenteraad keurde dat eerder deze week goed.

Vanaf 1 maart zullen kunnen onder meer parkeren in voetgangerszones, parkeren in tegengestelde rijrichting, de parkeerschijf fout leggen of de fiets hinderlijk of gevaarlijk parkeren je op een GAS-boete van 56 euro komen te staan.

Wie zich schuldig maakt aan bijvoorbeeld parkeren op het voetpad of op een plaats voor personen met een handicap zonder de juiste kaart, mag zich verwachten aan een boete van 116 euro.

Foto: archief