6u10

VOC Neteland neemt nieuwe dierenambulance in gebruik

Het vogelopvangcentrum in Herenthout heeft een nieuwe dierenambulance. De vorige mobiel was versleten en maar liefst 24 jaar oud. Tijd dus voor een nieuwe ziekenwagen om alle dieren in nood te transporteren. Eind vorige maand stond de teller al op 3.009 interventies. En bij VOC Neteland zitten ze niet stil. Zo wordt er momenteel gewerkt aan een 'uitwenkooi' voor roofvogels. Dat is een kooi waarin vogels die tijdelijk in gevangenschap hebben geleefd, kunnen wennen aan het buitenleven.