16u32

Vlaamse regering bevestigt geweigerde vergunning vierde windturbine Berkebossen

De Vlaamse regering weigert in beroep een omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van een vierde windturbine op industriezone Berkebossen in Mol. Luminus wilde deze windmolen met een tiphoogte van 200 meter realiseren op de bedrijfsterreinen van AGC.

De Vlaamse regering bevestigt hiermee het negatieve advies van de deputatie van de provincie Antwerpen en van het schepencollege. Na deze weigering van de Vlaamse regering beslist Luminus over stopzetting van het dossier of eventuele verdere juridische stappen. Het gemeentebestuur volgt het dossier nauwgezet op.