3u31

Vlaamse primeur in Bonheiden: testproject met zonnedaken

Via een samenwerking tussen het gemeentebestuur van Bonheiden en twee energiecoöperaties, Klimaan en ZuidtrAnt, zijn op de bib en het gemeentehuis zonnedaken geplaatst. Deze zonnedaken zijn gefinancierd met burgerkapitaal, zodat zowel de inwoners als het lokaal bestuur kunnen delen in de winst van de zon.

Testproject ‘Deeldezon’

Bonheiden neemt deel aan het testproject ‘Deeldezon’. Binnen dit project werd één van de zonnedaken gekoppeld aan een ‘Vehicle to grid’-laadpaal en een slimme energiesturing van het gebouw. Hierdoor kan de geproduceerde zonnestroom nu ook door de elektrische deelwagen terug geleverd worden aan het gebouw op het moment wanneer dat het meest voordelig is. Op basis van de resultaten van dit testproject kan de gemeente nadien ook aanbevelingen doen naar particulieren of bedrijven die een auto en laadpaal zelf financieren en beheren.

Slimme laadpalen

Daarnaast investeerde Bonheiden ook via een subsidie in twee slimme laadpalen die gestuurd worden om zoveel mogelijk zonnestroom in elektrische deelwagens te pompen. Dat voorkomt overbelasting van het distributienet op zonnige dagen. In een latere fase wil Bonheiden ook zo’n slimme laadpaal plaatsen aan de sporthal. (foto: archief)