14u28

Vernieuwingswerken aan vijver van Vrijbroekpark

De vijver van het Vrijbroekpark wordt vernieuwd. Dat heeft de provincieraad beslist. De vijvers worden verstevigd en er wordt slib geruimd wat de algengroei in de zomer moet tegengaan. Er komen ook nieuwe pontons voor vissers en voor rolstoelgebruikers zodat ze dichterbij het water kunnen komen.

De vijver van het Vrijbroekpark is historisch gezien een waterbuffer voor de Zenne. De ingrepen herstellen ook die functie.