8u53

Vergunning renovatie Café Boulevard en nieuwbouwhotel Mol vernietigd

De Raad voor vergunningsbetwistingen heeft de omgevingsvergunning voor de renovatie van Café Boulevard en een aanpalend nieuwbouwhotel in Mol vernietigd. Deze vergunning werd in beroep na een gunstig advies van het gemeentebestuur eind 2021 toegekend door de deputatie van de provincie Antwerpen. De Raad voor vergunningsbetwistingen beslist nu dat bij de beoordeling van het dossier te weinig aandacht en motivatie besteed werd aan de mogelijke schaduwhinder voor één van de buren.

De plannen om Café Boulevard te renoveren en de nieuwbouwplannen voor een aanpalend hotel liggen al lang op tafel. Eind 2021 gaf de deputatie van de provincie Antwerpen in beroep groen licht voor de twee onderdelen van het project. De eigenaar maakte de nodige aanpassingen om eerder geuite bekommernissen van het gemeentebestuur alsnog tegemoet te komen. 

Die toegekende omgevingsvergunning werd door een van de buren aangevochten bij de Raad voor vergunningsbetwistingen. Deze beroepsinstantie beslist niet inhoudelijk over het dossier maar controleert of de beslissing volgens de correcte procedure én met de nodige motivatie werd genomen.  

De Raad voor vergunningsbetwistingen vernietigd nu de vergunning. De Raad beoordeelde dat er in het dossier onvoldoende aandacht is besteed aan de mogelijke schaduwhinder voor die buur. 

Het dossier verhuist nu opnieuw naar de deputatie die nu opnieuw moet beslissen om het project al dan niet te vergunnen.