3u31

Verboden water op te pompen uit alle Antwerpse onbevaarbare waterlopen

Het captatieverbod in de provincie Antwerpen wordt uitgebreid naar het hele grondgebied. Het geldt voor alle niet-bevaarbare waterlopen. De maatregel komt er door de droogte en de lage waterstanden en is nodig om het (grond)watersysteem en de valleigebieden die zeer gevoelig zijn voor de gevolgen van droogte te beschermen.

Vissterfte

Als gevolg van de droogte wordt er hier en daar vissterfte gemeld. Dat is o.a.het geval aan de Rode Loop op de grens tussen Kasterlee en Oud-Turnhout. Door de lage waterstanden komen beken droog te staan. Daarnaast zorgt de hoge temperatuur van het water ook voor een zuurstoftekort waardoor de vissen sterven.