2u19

Turnhouts WZC De Vliet nog altijd zonder corona

Op dinsdag 28 april werden 166 medewerkers, 54 bewoners in WZC De Vliet en 109 bewoners in WZC De Wending al dan niet voor de eerste keer getest op Covid-19. Op dit totale aantal testten 0 bewoners in WZC De Vliet en 4 bewoners in WZC De Wending positief. Van deze 4 bewoners waren er 3 die geen symptomen vertoonden van Covid-19. Een klein aantal bewoners kon niet getest worden omdat hun fysieke situatie dit niet toeliet. Bij de medewerkers zijn er voorlopig 8 besmettingen maar de resultaten zijn nog niet definitief. In De Vliet waren er sinds 12 maart sowieso geen besmettingen vastgesteld. Het bestuur van beide instellignen laat dit weten in een persbericht.

Afzonderingsmaatregelen

In WZC De Wending werden ze sinds 12 maart druppelsgewijs met een aantal besmettingen geconfronteerd. 7 bewoners zijn reeds genezen, 7 bewoners waren nog stabiel ziek op de dag van de testing en 3 bewoners overleden. De bewoners bij wie de besmetting is vastgesteld blijven op hun kamer en ook voor het besmette personeel gelden maatregelen.