8u27

Turnhouts stadsbestuur maakt fout van 26 miljoen!

De stad Turnhout heeft bij een interne controle een financiële fout ontdekt in de meerjarenplanning 2020-2025 die ze eind november voorstelde. Er blijkt maar liefst 26 miljoen euro minder voorhanden te zijn dan voorzien, zowat een vierde van het totale investeringsbudget. Francis Stijnen, de schepen van Financiën zegt dat de administratieve fout het gevolg is van de complexe integratie van Stad en OCMW is. Het stadsbestuur gaat hier niet licht over heen, klinkt het, en stelt een externe auditor aan die samen met de administratie de interne processen moet nagaan. Het stadsbestuur heeft meteen het Agentschap Binnenlands Bestuur op de hoogte gebracht, want het meerjarenplan werd al ingediend. Het ABB Is ermee akkoord, zegt Stijnen, dat de stad de fout in eerste instantie rechtzet door het geld uit de pot voor het verhogen van de pensioenreserve te halen, daarin zit 32 miljoen euro. In tweede instantie zal Turnhout een plan uitwerken om het extra budget voor de pensioenreserve weer aan te vullen. Maar de stad wil haar plannen om deze legislatuur in totaal 100 miljoen te investeren, ondanks de fout, dus toch doorzetten. Op 10 februari is er een extra gemeenteraad waarop de stad haar gecorrigeerde meerjarenplan ter goedkeuring voorlegt. Zo kan voor 12 februari, de deadline voor het ABB, een correct meerjarenplan neergelegd worden en is de continuïteit van de werking gegarandeerd, zegt de stad nog. Vlaams Belang eist intussen het ontslag van Francis Stijnen. Hij draagt de politieke verantwoordelijkheid voor deze fout, laat het in een officiële mededeling weten.