2u17

Turnhout zoekt gastgezinnen van Nederlanders uit WO II

De stad Turnhout plant trouwens nog feestelijkheden rond de bevrijding en doet daarom een oproep. Verschillende Turnhoutenaren gaven aan het einde van de 2de wereldoorlog onderdak aan inwoners uit Alphen in Nederland, toen ze na bombardementen hun dorp moesten verlaten. De stad is nu op zoek naar die gezinnen van toen.
insluiten