7u09

Turnhout krijgt 2,2 mio van Somers voor Otterstraat en Merodelei

De Otterstraat en de Merodelei hebben geen al te beste reputatie in Turnhout maar dat moet de komende jaren veranderen. De stad en Vlaanderen geven al wie er woont en komaf wil maken met dat imago een duwtje in de rug.

Buurthuizen als sociale motor

In de Otterstraat wordt buurthuis de Globetrotter de trekker van de bevolking. Bewoners kunnen daar elkaar ontmoeten en het sociale weefsel in de straat stimuleren. Eigenaars van handelpanden zullen gestimuleerd worden om leegstand tegen te gaan door renovatie. Hetzelfde geldt voor de vele eigenaars van huurhuizen in de straat die vaak verouderd en van slechte kwaliteit zijn.

Voor de Merodelei zal 't Geburt dezelfde taak krijgen als de Globetrotter. Wat huizen en winkelpanden betreft, zal dezelfde focus worden gelegd als in de Otterstraat. Er moet ook meer kwalitatief groen tussen de woonblokken komen net als aangename pleintjes voor ontmoetingen.

"Ontwikkelen, ontdekken en ontmoeten"

De buurthuizen maar ook andere actoren die actief zijn in de straten, zullen mensen stimuleren om zo snel mogelijk werk te vinden. De stad heeft inmiddels heel goede ervaringen met het opleiden van mensen met een leefloon. 8 op de 10 mensen die een traject volgen naar werk slaagt en stroomt uit het beschermingsmechanisme naar de arbeidsmarkt.

Het schepencollege voegt er nog aan toe dat Vlaanderen veel lof had voor het enthousiasme van het Turnhoutse bestuur om de ooswestas eindelijk uit het slop te trekken.