0u25

Tunnel Turnhoutse Ring komt weer wat dichter bij

Het ziet ernaar uit dat er een ondertunneling komt van de Turnhoutse ringlaan tussen de Steenweg op Tielen en de Steenweg op Zevendonk. De nieuwe Vlaamse regering heeft het dossier weerhouden. Als alles vlot loopt, hoopt burgemeester Van Miert over vijf of zes jaar een eerste schup in de grond te krijgen.
insluiten