6u05

Toekomst oude acacia Heidehuizen onzeker door stormschade

Een boomdeskundige bekijkt de toestand van de oude acacia op het kruispunt van de Sparrenstraat en Heidehuizen in Mol. Bij de storm van afgelopen week is één van de zijstammen afgescheurd zodat de stabiliteit van de boom in gevaar komt. Pas na een trekkrachttest kan er een beslissing genomen worden over de toekomst van de boom. Om de veiligheid van de omgeving te garanderen, geldt er momenteel op het kruispunt een doorgangsverbod. Er is een omleiding langs de Hemelrijkstraat, Herderstraat en Konijnenstraat. De Sparrenstraat en Heipad worden tijdelijk doodlopend. Straks meer in RTV Vandaag.