13u54

Talentenschool Atlantis en 3master gaan site Maaskens in Arendonk samen gebruiken

De site van Talentenschool Atlantis aan de Maaskens in Arendonk wordt vanaf volgend schooljaar gedeeld met de 3master in Retie. Daar is voldoende ruimte om een mooie leeromgeving te creëren voor de leerlingen van beide scholen.

De infrastructuur van de vestiging van De 3master in Retie, school voor buitengewoon onderwijs, is de laatste jaren erg achteruitgegaan. De bovenste verdieping van het hoofdgebouw kan, ondanks alle inspanningen, niet langer worden gebruikt. Dit werd opgelost met klassen in mobiele units, maar deze kinderen verdienen een duurzame oplossing om ook in goede lokalen les te krijgen.

Nieuwe inrichting schoolgebouw

Op de site van Talentenschool Atlantis aan de Maaskens staat een groot schoolgebouw dat grotendeels leeg staat. De leerlingen basisaanbod (leerlingen met een ernstige of meervoudige leerstoornis die meestal een overstap maken naar gewoon onderwijs in het middelbaar) en leerlingen type 7 (leerlingen met een spraak- of gehoorbeperking) van de 3master in Retie zullen vanaf 1 september les krijgen in een deel van het schoolgebouw in Arendonk. 

Dit schooljaar wordt deze verhuis voorbereid. Voor BS Atlantis worden lokalen vernieuwd die passen bij het pedagogisch project van een talentenschool. Ook voor de leerlingen van De 3master worden in een andere vleugel van het gebouw vernieuwde aangepaste leeromgevingen gecreëerd. De twee scholen bekijken ook hoe ze op de site samen kunnen werken.