8u07

Stevent CG Power Systems af op faillissement?

Een Mechelse rechter buigt zich volgende maandag over een mogelijk faillissement van het bedrijf CG Power Systems. CG Power systems zit al een tijdje in slechte papieren, en nu is het bedrijf gedagvaard door het parket. CG maakt transformatoren en onderstations voor booreilanden, maar de productie ligt momenteel grotendeels lam omdat leveranciers weinig of geen onderdelen meer willen leveren aan het bedrijf.
insluiten