7u26

Start sloop en sanering Spinhal Dessel

Op maandag 10 januari start de sanering en sloop van de oude Spinhal in Dessel. Dat is de eerste stap in de bouw van een nieuwe gymhal.

De Spinhal bestaat deels uit asbesthoudende materialen. Omdat de afbraak ervan met de nodige omzichtigheid moet verlopen werd een gespecialiseerd bedrijf, Renotec NV uit Geel, aangesteld om de werken te coördineren.

In eerste instantie worden de niet-hechtgebonden asbesthoudende bouwmaterialen uit het gebouw verwijderd. Daarna worden de gevel en dakbedekking die asbest in hechtgebonden vorm bevatten gedemonteerd. Tenslotte worden de resterende niet-asbesthoudende structuurelementen gesloopt en de verhardingen afgevoerd. De afbraak zal vermoedelijk zo’n 50 kalenderdagen duren.